Plynové masky: Boli súčasťou branného výcviku.

2/6 Plynové masky: Boli súčasťou branného výcviku. Zdroj: Martin Domok