Mapka: Biele šípky ukazujú postup rímskych légií, na juhozápadnom Slovensku vtedy žili Kvádi.

8/10 Mapka: Biele šípky ukazujú postup rímskych légií, na juhozápadnom Slovensku vtedy žili Kvádi. Zdroj: ARCHÍV JÁNA BELJAKA