38 600 exponátov: Svoju zbierku sprístupnil verejnosti.

2/14 38 600 exponátov: Svoju zbierku sprístupnil verejnosti. Zdroj: Jana Čavojská