Volavka popolavá: Prilieta k nám v marci a odlieta v októbri, aj keď v posledných rokoch pre otepľovanie niektoré zostávajú celoročne.
Zdieľať fotku

5/7 Volavka popolavá: Prilieta k nám v marci a odlieta v októbri, aj keď v posledných rokoch pre otepľovanie niektoré zostávajú celoročne. Zdroj: Jana Čavojská