Elena Budešová: Zakladateľka klobučníckeho rodu v Košiciach

4/5 Elena Budešová: Zakladateľka klobučníckeho rodu v Košiciach Zdroj: archív EG