Dr. Martin Luther King, Jr (1929 – 1968): Je považovaný za jedného z najvýznamnejších vodcov americkej histórie. King organizoval a viedol protestné pochody čiernych obyvateľov za právo voliť, právo na prácu, za ukončenie rasovej segregácie a ďalšie základné občianske práva. Väčšina z nich bola úspešne zakomponovaná do právneho poriadku Spojených štátov, prijatím zákona o občianskych právach a zákona o volebnom práve. King bol v roku 1968 zavraždený najatým vrahom, ktorý bol následne zadržaný a odsúdený na doživotné väzenie.
Zdieľať fotku

45/45 Dr. Martin Luther King, Jr (1929 – 1968): Je považovaný za jedného z najvýznamnejších vodcov americkej histórie. King organizoval a viedol protestné pochody čiernych obyvateľov za právo voliť, právo na prácu, za ukončenie rasovej segregácie a ďalšie základné občianske práva. Väčšina z nich bola úspešne zakomponovaná do právneho poriadku Spojených štátov, prijatím zákona o občianskych právach a zákona o volebnom práve. King bol v roku 1968 zavraždený najatým vrahom, ktorý bol následne zadržaný a odsúdený na doživotné väzenie. Zdroj: archív