V príprave: Miro Belica tvrdí, že keď človek niečo so svojím telom robí, telo mu to vráti.

5/5 V príprave: Miro Belica tvrdí, že keď človek niečo so svojím telom robí, telo mu to vráti. Zdroj: Igor Koller