Karol Mitrík: Za 13 rokov pôsobenia tejto štátnej firmy sa tam vymenilo 26 riaditeľov - 14-krát boli poverení a 12-krát menovaní. Akáže zodpovednosť tam môže byť, keď sa tam striedajú ako sliepky na pánte?

1/15 Karol Mitrík: Za 13 rokov pôsobenia tejto štátnej firmy sa tam vymenilo 26 riaditeľov - 14-krát boli poverení a 12-krát menovaní. Akáže zodpovednosť tam môže byť, keď sa tam striedajú ako sliepky na pánte? Zdroj: Tony Štefunko