Na snímke predseda NR SR Andrej Danko  poèas centrálnych osláv 73. výroèia Slovenského národného povstania v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 2017. FOTO TASR - Branislav Raèko

3/12 Na snímke predseda NR SR Andrej Danko poèas centrálnych osláv 73. výroèia Slovenského národného povstania v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 2017. FOTO TASR - Branislav Raèko Zdroj: Branislav Racko