Nádhernú tortu mu dala vyhotoviť v Bojniciach manželka Božka.
Zdieľať fotku

4/28 Nádhernú tortu mu dala vyhotoviť v Bojniciach manželka Božka. Zdroj: mg