Po predstavení: Štefan Kocán účinkuje na zahraničných scénach. Aj u neho platí staré známe, že doma nikto nie je prorokom.

2/10 Po predstavení: Štefan Kocán účinkuje na zahraničných scénach. Aj u neho platí staré známe, že doma nikto nie je prorokom. Zdroj: archív