Nie je škodlivá: Metalová satanská hudba podľa Big Bossa nebezpečná. Podľahnú jej len labilní jedinci.

4/10 Nie je škodlivá: Metalová satanská hudba podľa Big Bossa nebezpečná. Podľahnú jej len labilní jedinci. Zdroj: Internet