Predseda vlády SR Vladimír Meèiar /vpravo v popredí/ predseda NR SR a Ivan Gašparoviè /v¾avo/ 17. júla 1992 v budove parlamentu v Bratislave zdravia poslancov po podpise Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Foto: Pavel Neubauer - Archív TASR, 15. júla 2002
Zdieľať fotku

1/1 Predseda vlády SR Vladimír Meèiar /vpravo v popredí/ predseda NR SR a Ivan Gašparoviè /v¾avo/ 17. júla 1992 v budove parlamentu v Bratislave zdravia poslancov po podpise Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Foto: Pavel Neubauer - Archív TASR, 15. júla 2002 Zdroj: archív TASR