Záznam v archívoch: Dokazuje, že Jaroslav Svěchota bol agentom ŠtB.

12/12 Záznam v archívoch: Dokazuje, že Jaroslav Svěchota bol agentom ŠtB. Zdroj: www.upn.gov.sk