Klietka v strede štadióna: Nad ňou pod nápisom Mesto Banská Bystrica má Ján Kán svoj VIP box.

2/7 Klietka v strede štadióna: Nad ňou pod nápisom Mesto Banská Bystrica má Ján Kán svoj VIP box. Zdroj: Emil Vaško