Zavraždený: Za smrťou Alojza Házyho stál Miloš Kaštan.

2/8 Zavraždený: Za smrťou Alojza Házyho stál Miloš Kaštan. Zdroj: Archív