Hrobár: Lehel H. bol majiteľom pozemku, na ktorom bolo pohrebisko.
Zdieľať fotku

3/6 Hrobár: Lehel H. bol majiteľom pozemku, na ktorom bolo pohrebisko. Zdroj: juh