Alzheimerova choroba: Momentálne neliečiteľná neurodegeneratívna porucha mozgu.
Zdieľať fotku

1/4 Alzheimerova choroba: Momentálne neliečiteľná neurodegeneratívna porucha mozgu. Zdroj: Shutterstock