Priamy pohľad: Sken mozgu postihnutého alzheimerom urobený pomocou magnetickej rezonancie.

4/4 Priamy pohľad: Sken mozgu postihnutého alzheimerom urobený pomocou magnetickej rezonancie. Zdroj: Shutterstock