Mestečko duchov Pripiať. Kedysi v ňom žilo okolo 50 tisíc ľudí.

38/38 Mestečko duchov Pripiať. Kedysi v ňom žilo okolo 50 tisíc ľudí. Zdroj: Sean Gallup