Svätý Cyril: V čase, keď písal Proglas, sa verilo, že od stvorenia sveta prešlo 6 371 rokov.

13/14 Svätý Cyril: V čase, keď písal Proglas, sa verilo, že od stvorenia sveta prešlo 6 371 rokov. Zdroj: Archív