Zabíjal úmyselne?: V ústave pod Biháryho „odborným“ dohľadom zomrelo desať klientov. Dodnes nie je jasné, ako sa falošný lekár 
dostal k liekom, ktoré sú viazané na lekársky predpis.

6/6 Zabíjal úmyselne?: V ústave pod Biháryho „odborným“ dohľadom zomrelo desať klientov. Dodnes nie je jasné, ako sa falošný lekár dostal k liekom, ktoré sú viazané na lekársky predpis. Zdroj: Archív