Boj na život a na smrť: Liečba prostredníctvom modifikovaných T-lymfocytov má aj tienistú stránku. Imunitný systém po ich aplikovaní začne besnieť. Hovorí sa tomu cytokínová búrka.

2/5 Boj na život a na smrť: Liečba prostredníctvom modifikovaných T-lymfocytov má aj tienistú stránku. Imunitný systém po ich aplikovaní začne besnieť. Hovorí sa tomu cytokínová búrka. Zdroj: Martin Domok