Ján Lakota: „Liečbu považujem za perspektívnu, ale nie za štandardnú,“ hovorí lekár z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.

4/5 Ján Lakota: „Liečbu považujem za perspektívnu, ale nie za štandardnú,“ hovorí lekár z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Zdroj: Viera Mašlejová