Splnila požiadavku nevesty: Sarah nemá bielu tvár. Neskôr sa jej to stalo osudným.

10/15 Splnila požiadavku nevesty: Sarah nemá bielu tvár. Neskôr sa jej to stalo osudným. Zdroj: Daily Mail