Narušené spojenia: Kozmické žiarenie môže narušiť spojenia medzi neurónmi, čo môže viesť ku kognitívnym poškodeniam.

4/4 Narušené spojenia: Kozmické žiarenie môže narušiť spojenia medzi neurónmi, čo môže viesť ku kognitívnym poškodeniam. Zdroj: Shutterstock