Podnety ministerstvu sa týkali ôsmych nemocničných zariadení.
Zdieľať fotku

5/5 Podnety ministerstvu sa týkali ôsmych nemocničných zariadení. Zdroj: Alexandra Moštková