Časté ponocovanie má na zdravie človeka negatívny vplyv, problémom je už osvetlenie, ktoré na organizmus pôsobí.
Zdieľať fotku

8/8 Časté ponocovanie má na zdravie človeka negatívny vplyv, problémom je už osvetlenie, ktoré na organizmus pôsobí. Zdroj: Getty Images