Dodržiavanie kontrol majú skúmať prostredníctvom kontroly orgány EÚ.
Zdieľať fotku

3/4 Dodržiavanie kontrol majú skúmať prostredníctvom kontroly orgány EÚ.