Umieral na lôžku: Ako tvrdí Miroslav Čížek, jeho zdravotný stav bol taký vážny, že lekári z onkologického ústavu „nedávali za mňa ani cent“.

9/9 Umieral na lôžku: Ako tvrdí Miroslav Čížek, jeho zdravotný stav bol taký vážny, že lekári z onkologického ústavu „nedávali za mňa ani cent“. Zdroj: Archív