Vzbudila záujem: Problému sa venovala aj vietnamská fotografka
Maika Elan. Zozbierala príbehy ľudí trpiacich izoláciou a uverejnila
ich na internete.
Zdieľať fotku

5/6 Vzbudila záujem: Problému sa venovala aj vietnamská fotografka Maika Elan. Zozbierala príbehy ľudí trpiacich izoláciou a uverejnila ich na internete. Zdroj: Internet