Víno: obsahuje látky, ktoré pôsobia priaznivo hlavne na srdce.
Zdieľať fotku

3/4 Víno: obsahuje látky, ktoré pôsobia priaznivo hlavne na srdce. Zdroj: radyosyon.org