Vyvolený dodávateľ: Dlhy voči Národnej transfúznej službe za nemocnice uhrádza Všeobecná zdravotná poisťovňa.

4/12 Vyvolený dodávateľ: Dlhy voči Národnej transfúznej službe za nemocnice uhrádza Všeobecná zdravotná poisťovňa. Zdroj: Michal Smrčok