Iný pohľad: Zadná časť Webbovho teleskopu.

2/7 Iný pohľad: Zadná časť Webbovho teleskopu. Zdroj: James Webb Space Telescope