Iný pohľad: Zadná časť Webbovho teleskopu.

5/7 Iný pohľad: Zadná časť Webbovho teleskopu. Zdroj: James Webb Space Telescope