Veľký rozdiel: Na účtenkách od pána Kavického vidieť rozdiel v cene lieku u nás a v Česku.

4/5 Veľký rozdiel: Na účtenkách od pána Kavického vidieť rozdiel v cene lieku u nás a v Česku. Zdroj: Archív