Starý a nový: Mosty v meste Trogir.

6/6 Starý a nový: Mosty v meste Trogir. Zdroj: internet