Prístav: Mladá dvojica sleduje prístavný remorkér z paluby
trajektu Batumi - Odesa.

25/27 Prístav: Mladá dvojica sleduje prístavný remorkér z paluby trajektu Batumi - Odesa. Zdroj: Jana Čavojská