Praha - Čašník roznáša pivá v opätovne otvorenej tradičnej českej pivárni v  Prahe v pondelok 25. mája 2020.
Zdieľať fotku

1/1 Praha - Čašník roznáša pivá v opätovne otvorenej tradičnej českej pivárni v Prahe v pondelok 25. mája 2020. Zdroj: Petr David Josek