Pôsobivé predstavenie: Muzikant na gitare sapé sprevádza tanečníka napodobňujúceho let posvätného vtáka zoborožca.

2/17 Pôsobivé predstavenie: Muzikant na gitare sapé sprevádza tanečníka napodobňujúceho let posvätného vtáka zoborožca. Zdroj: Marika Krížová