V akcii: Stephanie, alias Búrlivá Daniels, vraj Trumpovi pripomínala jeho dcéru Ivanku.

2/19 V akcii: Stephanie, alias Búrlivá Daniels, vraj Trumpovi pripomínala jeho dcéru Ivanku. Zdroj: Internet