Starý Fez: V spleti uličiek a bazárov sa odohráva bežný deň tamojších chudobných Maročanov. Nakupovať sem však chodia aj zámožnejší.

7/16 Starý Fez: V spleti uličiek a bazárov sa odohráva bežný deň tamojších chudobných Maročanov. Nakupovať sem však chodia aj zámožnejší. Zdroj: Monika Mikulcová