V Tichom oceáne je niekoľkonásobne viac plastových odpadkov než planktónu.
Zdieľať fotku

3/18 V Tichom oceáne je niekoľkonásobne viac plastových odpadkov než planktónu. Zdroj: acs