Oddych: Manželia piknikujú v tieni svojho auta.

4/13 Oddych: Manželia piknikujú v tieni svojho auta. Zdroj: Jana Čavojská