Vyvierajúce pramene horúcej vody.

14/15 Vyvierajúce pramene horúcej vody. Zdroj: Martina Bednárová