Mini lagúna.

7/15 Mini lagúna. Zdroj: Martina Bednárová