V tele stromu: Je ťažké predstaviť si tohto velikána predtým, než ho zoťali.

12/24 V tele stromu: Je ťažké predstaviť si tohto velikána predtým, než ho zoťali. Zdroj: Peter Hupka