Turistické značenie: Oproti tomu nášmu je pomerne strohé.

16/24 Turistické značenie: Oproti tomu nášmu je pomerne strohé. Zdroj: Peter Hupka