Pokojný podvečer: Dôchodcovia z Anba sa zhovárajú na lavičke v tieni cestného mosta.

21/24 Pokojný podvečer: Dôchodcovia z Anba sa zhovárajú na lavičke v tieni cestného mosta. Zdroj: Peter Hupka