Turistické značenie: Oproti tomu nášmu je pomerne strohé.

7/24 Turistické značenie: Oproti tomu nášmu je pomerne strohé. Zdroj: Peter Hupka